Advertenties

Dit weekend kwam ik een serie Bijbelstudies tegen die ik jaren geleden geschreven heb… Gods character verandert niet; Hij is dezelfde in Oude en Nieuwe testament.

GenadevanBegintotEinde

Kpategan is een dorp in Togo met een eigen kliniek waar gemiddeld 150 mensen vanuit 7 dorpen per maand worden behandeld. Kun je je voorstellen hoe blij de medewerkers waren toen GAiN een diepwaterbron sloeg, vlak voor de kliniek? De vroedvrouw vertelde over hoe het voorheen was; dat ze bij een bevalling ‘s nachts wel naar de huizen rondom de kliniek heen gingen om te kijken of er nog iemand een beetje water over had! Er was geen schoon water in de buurt. Dat water dat er was voor het dorp, kwam van een moeras. De kliniek had dus alleen vies water om te gebruiken in de behandeling en het gebeurde regelmatig dat de patienten die behandeld warden dan ingewandsklachten kregen door het vuile water. De medewerkers zijn dus ook heel blij met de geslagen bron! Ze melden dat er een duidelijke daling is qua bezoek aan de kliniek. De locale bevolking heeft veel minder klachten van parasieten en diarree. Vooral het aantal jonge kinderen met diarree is bijna teruggebracht naar nul! Allemaal dankzij dit schone water.

Vechten voor verandering

juni 18, 2016

“We voelen ons veel beter nu, omdat dit water schoon is; het voelt  goed als we dit drinken”.   
Cyprienne vertelde ons vol vuur en enthousiasme over de veranderingen die het schone water hadden gebracht in het dorp.

De diverse trainingen die onderdeel waren van de nazorg hadden mensen hun gedrag beïnvloed; of het nu was dat ze meer op de hygiëne letten of dat de mannen meer zorg gaven aan vrouw en kinderen. 

Toen we haar vroegen of ze wist wie de mensen in het dorp waren die de gezondheid in het dorp promootten, merkten we al snel dat Cyprienne zelf een van die voorvechtsters was. Een van hen die de anderen wezen op hun gedrag en hen herinnerden aan wat de trainingen hen hadden geleerd over gezondheid en hygiëne.

Terwijl ze alles wat ze zich van de training kon herinneren opnoemde vertelde Cyprienne ons dat die de levens van veel mensen had veranderd. Het had haar ook veranderd in een voorvechtster voor verbetering. “Je moet schoon leven, “ is wat ze zichzelf en haar buren steeds voor houdt, hen herinnerend aan wat ze geleerd hebben.

Ze vertelde over hoe ze, met het geld dat ze samen hadden gespaard door de opbrengsten van het waterverbruik, gemeenschappelijke projecten konden betalen, o.a. het bouwen van latrines.

Tot grote vreugde van Cyprienne is er een einde gekomen aan het fysieke lijden dat er zo lang was. Het verschil voor en na het slaan van een waterbron is groot. Nu spreekt ze met hoop over de verdere ontwikkeling van haar dorpsgemeenschap.

Malungo is een klein dorp in het zuiden van Tanzania, drie uur verwijderd vanaf de dichtstbijzijnde grotere plaats in de provincie en met een grote behoefte aan water. Dat is waar GAiN Water for Life in 2008 de eerste diepwaterbron sloeg in die regio…
Een jaar of vier later gingen we, onaangekondigd, terug.
Het was geweldig om te zien dat er ook nu een rij van emmers bij de pomp stond, klaar om gevuld te worden. De dorpsleider vertelde ons dat de pomp nog steeds drie dorpen van water voorziet.
Al vier jaar lang, iedere dag meer dan 8000 liter schoon en gezond water!
Alle watergerelateerde ziektes zijn verdwenen!
Malungo
Maar dat niet alleen, het dorp is op veel andere terreinen vooruit gegaan. Nieuwe stenen huizen zijn gebouwd en bedrijfjes zijn opgestart omdat mensen minder ziek zijn en meer energie hebben.
Door het geld dat de mensen betalen voor het schone water goed te beheren had het dorp een school kunnen bouwen, waren ze begonnen met een gezamenlijke viskwekerij en lagen de plannen voor een medische kliniek klaar…
“Water is Life!” Water is van levensbelang!

Stichting GAiN is blij verrast dat in 2014 de 30e vanuit Nederland gesponsorde diepwaterbron geslagen is in het Beninse dorp Zoumey-Adjakomey. In totaal hebben de donateurs zo’n 30.000 mensen toegang gegeven tot schoon drinkwater dichtbij, een enorme levensverbetering daar. Tot nu toe zijn er in 2014 acht Nederlandse waterbronnen gesponsord.

30 diepwaterbronnen gesponsord vanuit Nederland

30 diepwaterbronnen gesponsord vanuit Nederland

Projectleider Freek de Vries: “Steeds meer bedrijven, scholen, kerken en particulieren steunen dit concrete project. In juni 2014 is er zelfs een crowdfunding actie geweest en fietsten vier mannen naar Parijs. Enerzijds om geld op te halen voor de waterputten, anderzijds om aandacht te vragen voor schoon water. Na het slaan van de diepwaterbron volgt een verantwoording met een bedankvideo. Je ziet dat donateurs dit waarderen. Er is zelfs de mogelijkheid om bij een opening aanwezig te zijn als je een complete bron sponsort.”

Uniek concept
Het GAiN Water for Life concept is uniek doordat de pomp garant staat voor minimaal vijftien jaar schoon water. Daarnaast krijgen de lokale dorpelingen een hygiëne- en relatie- training aangeboden om zo in te gaan op de sociale en geestelijke noden. Een dorpscomité verzorgt het onderhoud van de pomp en op een later moment wordt in samenwerking met de lokale kerk de film ‘Jesus’ vertoond.

Totaalplaatje
Het internationale GAiN Water for Life programma heeft in totaal al 923 diepwaterbronnen geslagen. Één bron kost € 7500, geeft aan gemiddeld duizend mensen schoon water en is gemiddeld vijftig meter diep. GAiN Nederland werkt samen met GAiN Canada die eindverantwoordelijk is voor dit project en vijf lokale boorteams aanstuurt in de Afrikaanse landen, Benin, Tanzania en Togo. In 2015 hoopt GAiN de duizendste diepwaterbron te kunnen slaan.

Voor meer info over deze projecten >>>

Het werk van GAiN Water for Life

benin 2010Als een deel van de nazorg laten we de mensen ook weten waarom we dit werk doen, en wel door het vertonen van de film ‘Jesus’. Dit is een zowel door christenen als moslims veel gewaardeerde film, die al in meer dan 1170 talen verschenen is. Mensen die meer willen weten worden daarbij geholpen door ons nazorgteam en leden van een naburige kerk die daarvoor zijn toegerust.

Een voorbeeld van zo’n gebeuren is het dorp Haweme in Benin.

Toen een aantal GAiN medewerkers daar onaangekondigd een keer langsreden – enige tijd nadat de pomp geplaatst was – zagen ze dat er feest was in het dorp.

 De dorpelingen vertelden enthousiast dat ze elke vijf dagen feest vierden vanwege de diepwaterput en het schone water. “We zullen doorgaan met feest vieren. Nu hebben we toegang tot een beter leven. Het lijden door het slechte water is voorbij. We hadden nooit gedacht dat we een bron in ons dorp zouden krijgen. We voelden ons vergeten.” Nu ze eenmaal hebben geroken aan de hulp willen ze erg graag een kerkje en een schooltje bouwen.

Nieuwe kerkgemeenschap
In mei 2012 werd in Haweme de film ‘Jesus’ vertoond. 274 mensen zagen de film en 42 mensen gaven aan dat ze Jezus wilden volgen. Een aantal nemen verder deel aan een vervolg cursus. Daardoor is er een nieuwe kerkgemeenschap gesticht, dankzij de gesponsorde diepwaterput uit Veenendaal.

http://gainhelpt.nu/2012/09/veenendaalse-kerk-sticht-kerk-in-benin/