De Bijbel van Jezus – ook onze Bijbel???

september 24, 2009

Hij [Jezus] zeide tot hen [de discipelen]: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.          Lukas 24:44

De Bijbel was belangrijk voor Jezus, dat weten we allemaal. Maar wat heel veel christenen vandaag de dag vergeten is dat Jezus zijn bijbel alleen maar bestond uit ons Oude Testament. Niks geen evangelieen en brieven van Paulus. Handelingen en de Openbaring aan Johannes bestonden nog niet…
Jezus leerde en leefde vanuit de boeken van Mozes en de andere profeten. Die oude boeken waar wij maar zo zelden preken uit horen tijdens de zondagochtenddienst of studies uit doen tijdens de kringen. De Psalmen zijn de gebeden en liederen die Jezus gebruikte in zijn aanbidding en communicatie met de vader. Hij gebruikte de Spreuken van Salomo om de mensen wijsheid te leren.

Philip Yancey schrijft: ‘Today we need an “Emmaus road” experience in reverse. The disciples knew Moses and the Prophets but could not conceive how they might relate to Jesus the Christ. The modern church knows Jesus the Christ but is fast losing any grasp of Moses and the Prophets.’
En Jezus zegt over dat voor ons zo onbekende oude testament:
“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied”.   Matteus 5:17,18

Die oude geschriften zijn mijn persoonlijke favorieten.
Als ik mijn hebreeuwse Bijbel open – juist, van achteren af omdat hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt – zie ik de indeling die Jezus zelf maakte. De Thora, de Profeten en de Geschriften (waarvan de Psalmen de eerste zijn).
Ze geven inzicht in wie God is. En dat niet op een theoretische  manier,  met lijstjes en beschrijvingen van zijn karakter-eigenschappen… Nee, hier leren we God kennen in zijn handelen (of niet). In zijn doen en laten in relatie tot ons mensen en de wereld om ons heen.
Geen theorie maar de praktijk van het dagelijks leven met alle problemen en knelpunten die je maar kunt bedenken.
We zien het Oude Testament vaak als de wet, het boek van de regels waaraan je je moet houden of anders…
Het woord ‘Thora’ betekent trouwens ‘Onderwijzing’ en de wetten die God aan het volk Israel gaf maken daar maar een klein deel van uit. Leefregels die gegeven werden aan een volk dat leefde uit en door de genade van God.
Maar als ik er in duik dan zie ik in het OT verhalen, ervaringen van mensen, illustraties… terwijl het voor velen van ons zoveel bekendere NT bol staat van leerstellingen, theologie,  woorden.
In een serie studies over Genesis noemde iemand de bijbel het boek van herstel. Het is Gods verhaal hoe hij al het kwaad uiteindelijk zal herstellen. Hoe hij de mensheid weer terug zal brengen in Eden. Hoe hij de directe relatie met de mensen , zoals hij die met Adam en Eva had, weer zal herstellen. 
En door het hele boek heen laat hij alvast zichzelf zien en geeft hij informatie over wat hij gaat doen om de schepping te herstellen en hoe het uiteindelijk weer zal zijn. En daarbij speelt de persoon die Messias genoemd wordt een grote rol.

God/Messias/Jezus in het OT
Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?    Joh. 14:9

Hij [Jezus] zeide tot hen [de discipelen]: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.       Lukas 24:44

Als we God dan willen leren kennen, zouden we dan niet in die Bijbel van Jezus moeten gaan zoeken? Ben je bijvoorbeeld zelf wel eens op zoek gegaan naar dat alles wat er over Jezus  in het Oude Testament staat?
Wie van ons kan vanuit die Bijbel van Jezus aan iemand anders laten zien dat Jezus de Christus – de Messias – is?  Sommige schrijvers claimen dat er meer dan 300 profetieen in het oude testament staan over het leven en sterven van Jezus… Dat zijn er nogal wat. Waar vind je die? En is het de moeite wel waard om er naar te zoeken?
Als de uitspraken van Jezus hierboven van enig belang zijn, is het waarschijnlijk best wel de moeite waard om er in ieder geval een beetje inspanning voor te leveren.

Ons Oude Testament is de voorbereiding voor de komst van Jezus. De komst waar wij rond Kerst – in ieder geval – over na denken. En een groot deel van de bekende bijbelteksten die we op de kerstkaarten lezen komen uit die oude geschriften.
Misschien is het toch belangrijk om die boeken van het Oude Testament ook zelf weer eens wat meer te openen…
Om God en onszelf daarin beter te leren begrijpen.
Is dat misschien een goed voornemen voor dit komende jaar?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: