Het OT – verhalenboek van de Bijbel

september 29, 2009

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons)…
Serie Najaar 2008 tot Voorjaar 2009

Als mensen tot geloof komen – of alleen maar geinteresseerd zijn – raden we hen vaak aan om de bijbel te lezen… “Begin maar met de verhalen over Jezus in het NT, de tweede helft van de bijbel…” En zolang mensen nog een beetje kennis van de verhalen van de bijbel over hebben – zondagschool in hun jeugd oid – gaat dat wel… Maar wat als iemand er helemaal blanco in komt? Wie begrijpt de noodzaak voor het sterven van Jezus zonder de kennis over de zondeval in Genesis? Wie is gemotiveerd om als christen te leven zonder de kennis over wie God is en wat hij voor visie voor ons mensen heeft? Het OT is een introductie die we nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen. Verhalen die illustreren hoe God met de mensen om gaat / wil gaan. Dus naast het lezen over Jezus is het ontzettend belangrijk om de grote lijn van het OT te leren kennen.
We hebben het OT nodig om het NT te kunnen begrijpen. Het OT is een verhaal waarin toegewerkt wordt naar een conclusie die aan het einde ervan nog niet is bereikt…Een introductie, incompleet tot het NT waar alles uitgelegd wordt …
Sommige van die verhaallijnen / die links tussen het OT en het NT zijn duidelijk en worden vaak bestudeerd…
• De komende messias (verlosser) en de Evangelieen
• De offerdienst en de brief aan de Hebreeen
• De profetieen en de Openbaring aan Johannes
Dit zijn de typische stokpaardjes waar mensen veel tijd in steken om zoveel mogelijk details op een rijtje te krijgen. Geweldig waardevolle studies die meehelpen aan het inzicht dat de bijbel één geheel is. Tot stand gekomen onder regie van de Heilige Geest. Maar ook interessant is om wat meer stil te staan bij wat we kunnen leren van de verhalen in het OT over hoe God met mensen omgaat en wat hij daarin communiceert over onze relatie met hem…
Dit alles is geschied als voorbeeld en waarschuwing voor ons…  1 Kor 10
1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 5 En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 7 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.

Paulus waarschuwt ons dat we moeten leren van het verleden. Leren van andermans fouten. Daarmee betekent dit bovenstaande niet dat al die gebeurtenissen niet echte gebeurtenissen zijn geweest die alleen maar beschreven zijn als waarschuwing voor ons… Nee…De personen hebben echt geleeft en hun belevenissen is echte geschiedenis. En Gods handelen met hen als individuen is niet een voorspelling voor zijn handelen met ons. De opdrachten en beloftes die hij specifiek aan het volk van Israel gaf gelden voor hen, niet voor ons. Maar we kunnen wel van hun ervaringen leren. Dat is gewoon slim… Laten we eens naar de grote lijnen van het OT kijken om te zien wat we kunnen leren van de relaties tussen God en de mensen.

De Pentateuch of Tora – de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium – ze geven ons een plaatje van het reddingsproces waar iedereen doorheen mag gaan. Van de beschrijving van ons kern-probleem via de keuze om God te volgen tot aan het ingaan in een nieuw leven.

De historische boeken – Jozua t/m Esther – het leerproces van een leven met God. Een proces van vallen en opstaan. En het uiteindelijke resultaat van een leven in en op eigen kracht.

De poetische boeken – Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied – Het OT laat je zien hoe je om mag gaan met welke emoties je ook maar kunt ervaren in je leven.

De profeten – Jesaja t/m Maleachi – Gods woorden die ook nu voor ons nog van waarde zijn, beloftes voor nu en voor de toekomst.

Ga je mee, op reis in dit lang geleden opgeschreven, maar nog steeds nieuwe verhalenboek? Op zoek naar oude en nieuwe waarheden die ons kunnen helpen in ons dagelijks leven en onze omgang met de God, de schrijver van dit verhaal?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: