Advertenties

Vechten voor verandering

juni 18, 2016

“We voelen ons veel beter nu, omdat dit water schoon is; het voelt  goed als we dit drinken”.   
Cyprienne vertelde ons vol vuur en enthousiasme over de veranderingen die het schone water hadden gebracht in het dorp.

De diverse trainingen die onderdeel waren van de nazorg hadden mensen hun gedrag beïnvloed; of het nu was dat ze meer op de hygiëne letten of dat de mannen meer zorg gaven aan vrouw en kinderen. 

Toen we haar vroegen of ze wist wie de mensen in het dorp waren die de gezondheid in het dorp promootten, merkten we al snel dat Cyprienne zelf een van die voorvechtsters was. Een van hen die de anderen wezen op hun gedrag en hen herinnerden aan wat de trainingen hen hadden geleerd over gezondheid en hygiëne.

Terwijl ze alles wat ze zich van de training kon herinneren opnoemde vertelde Cyprienne ons dat die de levens van veel mensen had veranderd. Het had haar ook veranderd in een voorvechtster voor verbetering. “Je moet schoon leven, “ is wat ze zichzelf en haar buren steeds voor houdt, hen herinnerend aan wat ze geleerd hebben.

Ze vertelde over hoe ze, met het geld dat ze samen hadden gespaard door de opbrengsten van het waterverbruik, gemeenschappelijke projecten konden betalen, o.a. het bouwen van latrines.

Tot grote vreugde van Cyprienne is er een einde gekomen aan het fysieke lijden dat er zo lang was. Het verschil voor en na het slaan van een waterbron is groot. Nu spreekt ze met hoop over de verdere ontwikkeling van haar dorpsgemeenschap.

Malungo is een klein dorp in het zuiden van Tanzania, drie uur verwijderd vanaf de dichtstbijzijnde grotere plaats in de provincie en met een grote behoefte aan water. Dat is waar GAiN Water for Life in 2008 de eerste diepwaterbron sloeg in die regio…
Een jaar of vier later gingen we, onaangekondigd, terug.
Het was geweldig om te zien dat er ook nu een rij van emmers bij de pomp stond, klaar om gevuld te worden. De dorpsleider vertelde ons dat de pomp nog steeds drie dorpen van water voorziet.
Al vier jaar lang, iedere dag meer dan 8000 liter schoon en gezond water!
Alle watergerelateerde ziektes zijn verdwenen!
Malungo
Maar dat niet alleen, het dorp is op veel andere terreinen vooruit gegaan. Nieuwe stenen huizen zijn gebouwd en bedrijfjes zijn opgestart omdat mensen minder ziek zijn en meer energie hebben.
Door het geld dat de mensen betalen voor het schone water goed te beheren had het dorp een school kunnen bouwen, waren ze begonnen met een gezamenlijke viskwekerij en lagen de plannen voor een medische kliniek klaar…
“Water is Life!” Water is van levensbelang!

Stichting GAiN is blij verrast dat in 2014 de 30e vanuit Nederland gesponsorde diepwaterbron geslagen is in het Beninse dorp Zoumey-Adjakomey. In totaal hebben de donateurs zo’n 30.000 mensen toegang gegeven tot schoon drinkwater dichtbij, een enorme levensverbetering daar. Tot nu toe zijn er in 2014 acht Nederlandse waterbronnen gesponsord.

30 diepwaterbronnen gesponsord vanuit Nederland

30 diepwaterbronnen gesponsord vanuit Nederland

Projectleider Freek de Vries: “Steeds meer bedrijven, scholen, kerken en particulieren steunen dit concrete project. In juni 2014 is er zelfs een crowdfunding actie geweest en fietsten vier mannen naar Parijs. Enerzijds om geld op te halen voor de waterputten, anderzijds om aandacht te vragen voor schoon water. Na het slaan van de diepwaterbron volgt een verantwoording met een bedankvideo. Je ziet dat donateurs dit waarderen. Er is zelfs de mogelijkheid om bij een opening aanwezig te zijn als je een complete bron sponsort.”

Uniek concept
Het GAiN Water for Life concept is uniek doordat de pomp garant staat voor minimaal vijftien jaar schoon water. Daarnaast krijgen de lokale dorpelingen een hygiëne- en relatie- training aangeboden om zo in te gaan op de sociale en geestelijke noden. Een dorpscomité verzorgt het onderhoud van de pomp en op een later moment wordt in samenwerking met de lokale kerk de film ‘Jesus’ vertoond.

Totaalplaatje
Het internationale GAiN Water for Life programma heeft in totaal al 923 diepwaterbronnen geslagen. Één bron kost € 7500, geeft aan gemiddeld duizend mensen schoon water en is gemiddeld vijftig meter diep. GAiN Nederland werkt samen met GAiN Canada die eindverantwoordelijk is voor dit project en vijf lokale boorteams aanstuurt in de Afrikaanse landen, Benin, Tanzania en Togo. In 2015 hoopt GAiN de duizendste diepwaterbron te kunnen slaan.

Voor meer info over deze projecten >>>

Het werk van GAiN Water for Life

benin 2010Als een deel van de nazorg laten we de mensen ook weten waarom we dit werk doen, en wel door het vertonen van de film ‘Jesus’. Dit is een zowel door christenen als moslims veel gewaardeerde film, die al in meer dan 1170 talen verschenen is. Mensen die meer willen weten worden daarbij geholpen door ons nazorgteam en leden van een naburige kerk die daarvoor zijn toegerust.

Een voorbeeld van zo’n gebeuren is het dorp Haweme in Benin.

Toen een aantal GAiN medewerkers daar onaangekondigd een keer langsreden – enige tijd nadat de pomp geplaatst was – zagen ze dat er feest was in het dorp.

 De dorpelingen vertelden enthousiast dat ze elke vijf dagen feest vierden vanwege de diepwaterput en het schone water. “We zullen doorgaan met feest vieren. Nu hebben we toegang tot een beter leven. Het lijden door het slechte water is voorbij. We hadden nooit gedacht dat we een bron in ons dorp zouden krijgen. We voelden ons vergeten.” Nu ze eenmaal hebben geroken aan de hulp willen ze erg graag een kerkje en een schooltje bouwen.

Nieuwe kerkgemeenschap
In mei 2012 werd in Haweme de film ‘Jesus’ vertoond. 274 mensen zagen de film en 42 mensen gaven aan dat ze Jezus wilden volgen. Een aantal nemen verder deel aan een vervolg cursus. Daardoor is er een nieuwe kerkgemeenschap gesticht, dankzij de gesponsorde diepwaterput uit Veenendaal.

http://gainhelpt.nu/2012/09/veenendaalse-kerk-sticht-kerk-in-benin/

‘Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen’.
Deuteronomium 8:7

In de verhalen van de Bijbel komen we op verschillende plaatsen waterputten en waterbronnen tegen. Meestal handmatig gegraven en met stilstaand (grond)water, maar ook wel met water dat ‘leeft’, vanzelf uit de diepte omhoog borrelt. En vooral die laatste waren van groot belang in het warme, droge midden oosten waar in die tijden vaak de grootte van de  kuddes de rijkdom van de eigenaar aangaven.

In de geschiedenis van Abraham en Isaac lezen we dat er soms door de herders om werd gevochten (Gen 21:25, Exodus 2:17). Het onbetwiste eigendomsrecht van zo’n waterbron was een belangrijk iets waarover goede afspraken werden gemaakt met de andere grootveehouders in de buurt (Gen 26:18-33).

Zonder water groeit er vrijwel niets, dus wordt leven voor mens en dier zo goed als onmogelijk. Maar met voldoende water bloeit zelfs een woestijn…

Een goede watervoorziening was toen, en is nu ook nog, een echte zegen.

Het is een zegen die veel mensen echter nog steeds moeten missen, omdat ze wonen op Waterputplekken waar ze niet bij dit levengevende water kunnen komen. Maar ook zij zijn belangrijk in deze schepping.

Daarom voelen wij als GAiN Water for Life ons geroepen om hen te laten delen in die zegen. Wij hebben de kennis, de mogelijkheden om hen te voorzien van het schone water dat er diep onder hun woningen in de grond zit. Wij willen hen helpen die zegen van gezondheid en de mogelijkheid van meer voorspoed te ervaren.

Pasen, fysiek en geestelijk nieuw leven

Ieder jaar vieren we als christenen de opstanding van Jezus, het bewijs dat er voor alle fouten die de mensheid gemaakt heeft en nog zal maken is betaald! Daardoor kan iedereen die daarin gelooft, die accepteert dat God alleen op grond van dat ‘plaatsvervangende lijden en sterven’  iemands schuld kwijtscheldt, vooruit kijken naar een eeuwig durend nieuw  leven op een nieuwe en perfecte aarde.

Zittend bij één van die waterputten, zo’n ‘levende’ bron die volgens de overleveringen nog door Jacob gegraven zou zijn, zegt Jezus tegen een vrouw die water komt halen: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.”

Omdat wij daarin geloven en – op grond van de bijbel – echte waarde hechten aan de levens van mensen, waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond en levensvisie, getuigen we er van dat Jezus die mogelijkheid aanbiedt. De mogelijkheid om door geloof in Hem, door het accepteren van Gods oplossing voor onze fouten, een nieuw leven te beginnen.

Daarom is het vertonen van de film ‘Jesus’ een vast onderdeel van onze nazorg na het slaan van de diepwaterbron.  We willen de mensen niet alleen een fysiek beter leven geven, maar ook de mogelijkheid om te kiezen voor een uitzicht op een echt heel nieuw  leven in de toekomst, fysiek, geestelijk en mentaal!

benin 2010

Overlopend water gebruikt voor de tuin

Overlopend water gebruikt voor de tuin

Het werk van GAiN Water for Life

Iedere diepwaterbron die we slaan geeft schoon en gezond water voor een heel dorp en vaak nog een heel gebied er om heen.  Behalve het directe gevolg van een verbetering van de algemene gezondheid van de bevolking heeft zo’n diepwaterbron ook effecten op heel veel andere terreinen. De kindersterfte daalt drastisch en het aantal vrouwen dat bij de geboorte sterft ook. Kinderen, en vooral de meisjes, krijgen meer tijd om naar school te gaan. Een neven effect is het verbeteren van de voedselvoorziening.  Dit is vaak een rol van de vrouwen die nu niet alleen sterker zijn maar ze hebben er nu ook meer tijd voor. En zelfs het simpele gebruiken van het ‘afvalwater’ dat wegstroomt van de pomp voor het irrigeren van een tuintje heeft al grote gevolgen voor de kwaliteit en hoeveelheid van de producten.

https://www.facebook.com/notes/gain-water-for-life-life-4-africa/de-kracht-van-schoon-water/145030362272624

En in sommige dorpen gaan de ontwikkelingen nog veel verder: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151808140575297&set=vb.169560405535&type=2&theater

http://gainhelpt.nu/2011/06/binding-tussen-water-en-onderwijs/