‘Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen’.
Deuteronomium 8:7

In de verhalen van de Bijbel komen we op verschillende plaatsen waterputten en waterbronnen tegen. Meestal handmatig gegraven en met stilstaand (grond)water, maar ook wel met water dat ‘leeft’, vanzelf uit de diepte omhoog borrelt. En vooral die laatste waren van groot belang in het warme, droge midden oosten waar in die tijden vaak de grootte van de  kuddes de rijkdom van de eigenaar aangaven.

In de geschiedenis van Abraham en Isaac lezen we dat er soms door de herders om werd gevochten (Gen 21:25, Exodus 2:17). Het onbetwiste eigendomsrecht van zo’n waterbron was een belangrijk iets waarover goede afspraken werden gemaakt met de andere grootveehouders in de buurt (Gen 26:18-33).

Zonder water groeit er vrijwel niets, dus wordt leven voor mens en dier zo goed als onmogelijk. Maar met voldoende water bloeit zelfs een woestijn…

Een goede watervoorziening was toen, en is nu ook nog, een echte zegen.

Het is een zegen die veel mensen echter nog steeds moeten missen, omdat ze wonen op Waterputplekken waar ze niet bij dit levengevende water kunnen komen. Maar ook zij zijn belangrijk in deze schepping.

Daarom voelen wij als GAiN Water for Life ons geroepen om hen te laten delen in die zegen. Wij hebben de kennis, de mogelijkheden om hen te voorzien van het schone water dat er diep onder hun woningen in de grond zit. Wij willen hen helpen die zegen van gezondheid en de mogelijkheid van meer voorspoed te ervaren.

Pasen, fysiek en geestelijk nieuw leven

Ieder jaar vieren we als christenen de opstanding van Jezus, het bewijs dat er voor alle fouten die de mensheid gemaakt heeft en nog zal maken is betaald! Daardoor kan iedereen die daarin gelooft, die accepteert dat God alleen op grond van dat ‘plaatsvervangende lijden en sterven’  iemands schuld kwijtscheldt, vooruit kijken naar een eeuwig durend nieuw  leven op een nieuwe en perfecte aarde.

Zittend bij één van die waterputten, zo’n ‘levende’ bron die volgens de overleveringen nog door Jacob gegraven zou zijn, zegt Jezus tegen een vrouw die water komt halen: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.”

Omdat wij daarin geloven en – op grond van de bijbel – echte waarde hechten aan de levens van mensen, waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond en levensvisie, getuigen we er van dat Jezus die mogelijkheid aanbiedt. De mogelijkheid om door geloof in Hem, door het accepteren van Gods oplossing voor onze fouten, een nieuw leven te beginnen.

Daarom is het vertonen van de film ‘Jesus’ een vast onderdeel van onze nazorg na het slaan van de diepwaterbron.  We willen de mensen niet alleen een fysiek beter leven geven, maar ook de mogelijkheid om te kiezen voor een uitzicht op een echt heel nieuw  leven in de toekomst, fysiek, geestelijk en mentaal!

benin 2010

Advertenties
Overlopend water gebruikt voor de tuin

Overlopend water gebruikt voor de tuin

Het werk van GAiN Water for Life

Iedere diepwaterbron die we slaan geeft schoon en gezond water voor een heel dorp en vaak nog een heel gebied er om heen.  Behalve het directe gevolg van een verbetering van de algemene gezondheid van de bevolking heeft zo’n diepwaterbron ook effecten op heel veel andere terreinen. De kindersterfte daalt drastisch en het aantal vrouwen dat bij de geboorte sterft ook. Kinderen, en vooral de meisjes, krijgen meer tijd om naar school te gaan. Een neven effect is het verbeteren van de voedselvoorziening.  Dit is vaak een rol van de vrouwen die nu niet alleen sterker zijn maar ze hebben er nu ook meer tijd voor. En zelfs het simpele gebruiken van het ‘afvalwater’ dat wegstroomt van de pomp voor het irrigeren van een tuintje heeft al grote gevolgen voor de kwaliteit en hoeveelheid van de producten.

https://www.facebook.com/notes/gain-water-for-life-life-4-africa/de-kracht-van-schoon-water/145030362272624

En in sommige dorpen gaan de ontwikkelingen nog veel verder: https://www.facebook.com/photo.php?v=10151808140575297&set=vb.169560405535&type=2&theater

http://gainhelpt.nu/2011/06/binding-tussen-water-en-onderwijs/

Het eerste heldere water wordt bovengehaaldHet werk van GAiN Water for Life

In veel landen is er ondergronds wel schoon water te vinden, maar dat is niet altijd gemakkelijk naar boven te krijgen. Vaak zijn mensen het meest geholpen door hen te leren zelf waterputten te slaan. Maar op andere plekken is die optie er gewoon niet.  GAiN Water for Life boort diepwaterbronnen in een aantal landen waar het water zo diep zit dat de bevolking er zelf niet bij kan. GAiN heeft overeenkomsten met verschillende nationale regeringen om grootschalig te helpen deze nood te lenigen. We hebben onze eigen professioneel getrainde teams van Afrikaanse medewerkers.  Elk van deze teams heeft een grote boormachine en gaat systematisch van dorp naar dorp om in overleg met nationale en lokale leiding daar diepwaterbronnen te slaan. De diepte van de waterhoudende lagen varieert van 20 tot 100 meter (gemiddeld 50 meter), maar na het plaatsen van iedere pomp levert dit water op voor gemiddeld 1000 personen voor zo’n 10 jaar of meer.

“We zijn GAiN heel dankbaar voor de diepwaterbron die ze ons dorp gegeven hebben. Voorheen hadden we geen goed drinkwater. Onze mensen gingen naar het meer om water te halen. Dat was niet schoon en mensen werden er ziek van. Nu worden er levens gered  doordat we schoon drinkwater hebben waardoor we niet meer ziek worden.” Bewoner van Adjarra-Adovie

En dat is niet het enige…

schoon water voor het hele dorp

dirty water 4Het werk van GAiN Water for Life
Hier in Nederland genieten we iedere dag van schoon en gezond water.  Tegelijk sterven er in andere landen iedere dag mensen aan ziektes en andere problemen terwijl dat voorkomen had kunnen worden als er schoon water voorhanden was geweest. Dat water dat wij als vanzelfsprekend beschouwen, is meer waard dan geld of goederen. Water is leven. Schoon water betekent gezondheid. Maar ironisch genoeg is water ook een bron van de dood. Ziekten als cholera, dysenterie, tyfus en diverse parasieten verspreiden zich via onzuiver water. Per dag sterven er wereldwijd 6000 mensen door gebrek aan schoon water, vier mensen per minuut. Toch is er op de meeste plaatsen wel schoon water te vinden, alleen zit dat (heel veel) meters onder de grond. Het probleem heeft te maken met hoe je dat dan naar boven krijgt. Op sommige plekken is dat een kwestie van samenwerken, maar elders lukt dat niet…
In het volgende deel van deze serie hier meer over…

African aquivers

Het werk van GAiN Water for Life

kraanWij zijn gewend aan een ‘oneindige’ stroom water uit de kranen thuis. Het gemiddelde gebruik in een Nederlands huishouden is ongeveer 120 liter per persoon per dag! Onze hoge levensstandaard en onze stijl van leven hebben we voor een groot deel te danken aan dit feit dat we hier altijd en overal schoon water voorhanden hebben. Water om te drinken, voor hygiëne, voor onze tuinen en voor de landbouw. En wat dat laatste betreft, meestal niet te veel (overstromingen) en niet te weinig (droogte). Het is zo gewoon dat wij er niet eens bij stil staan dat we daardoor schoon en gezond leven. Volgens ‘de lijstjes’ behoort Nederland tot de 15 meest gezonde landen in de wereld.
Maar buiten Nederland sterven er in sommige landen iedere dag mensen aan ziektes en andere problemen direct gerelateerd aan het gebrek aan schoon water.
In de volgende van deze serie daar meer over en wat wij daaraan kunnen doen.

Een traumatisch verhaal

februari 11, 2013

door GAiN Water for Life collega Tim Lee

Het kostte ons acht uur rijden met de auto om dit dorp Goro Bani te bereiken, waar we eerder een diepwaterbron geslagen was. Toen we aankwamen werd dat door de bewoners gevierd met dansen, zingen en een toespraak van de dorpsoudste. Het was duidelijk dat iedereen erg dankbaar was.
We spraken met één van de meest enthousiaste danseressen, Corimoo. Ze vertelde dat zij geloofde dat de nieuwe diepwaterbron in hun dorp gekomen was vanwege haar dochter. We hoorden dat de vrouwen voorheen een spoorweg en een snelweg over moesten steken om (vies) water te halen uit het moeras, een gevaarlijk karweitje.
En toen vertelde ze haar verhaal:corimoo
Voordat GAiN de bron in haar dorp boorde, gingen zij en haar dochter midden in de nacht op weg om water te halen. Zelfs op die tijd moesten ze in de rij wachten omdat het water slechts langzaam opborrelde in het gat dat er was. Eindelijk had ze haar eerste emmer gevuld en stuurde haar dochter daarmee naar huis. Op die manier kon die dan nog weer met de geleegde emmer terugkomen om zo nog wat extra water te krijgen. Haar dochter kwam echter nooit bij het huis aan omdat ze op de snelweg werd aangereden en stierf. Zo was een jong leven plotseling afgelopen.

Nu staat de nieuwe pomp letterlijk midden in het dorp van Corimoo. Ze hoeven maar een paar meter te lopen om meer dan genoeg schoon en gezond water te krijgen. Het scheelt ook heel veel tijd… Corimoo vertelde me dat ze er geen woorden voor had, zo blij was ze met deze diepwaterbron van GAiN. En om je de waarheid te zeggen… dat was ook niet nodig. Ik voelde het, zonder woorden en dat was genoeg om de tranen in mijn ogen te voelen.
Water betekent zo veel hier. Water betekent veiligheid; het betekent waardigheid; het betekent gezondheid. Zoals ze hier in Afrika zeggen: Water is leven!

Een goed begin van 2013

januari 26, 2013

Agapè in gebed. 
Net als ieder jaar was er de conferentie van Agapè begin dit jaar, een tijd van samen uitwisselen van plannen en dromen voor het komende jaar. En voor een flink blok tijd voor gebed. Hiervoor hadden Jing en ik de onderdelen van ‘de Gebedsreis’ opgesteld in een grote ruimte. Die was in 2003 geproduceerd voor de jaarlijkse gebed- en vastenbijeenkomst van Nederlandse christelijke leiders. Sinds die tijd is ‘de Gebedsreis’ niet alleen door Agapè gebruikt maar ook door verschillende kerkelijke gemeentes. Binnen Agapè hadden we het al weer een tijd niet meer gebruikt en was het nieuw voor veel van de jongere collega’s. Meer dan 40 van onze collega’s namen er nu aan deel en velen lieten enthousiaste reacties over hun soms diep persoonlijke ervaringen achter. Het is een klus om ‘De Reis’ op te zetten, maar dit soort reacties maakt dat het de moeite waar is.

GAiN Water for Life.
Eind December had ik samen met een college nog een kleine fondswerfmailing geschreven en uitgestuurd. Met in het achterhoofd dat het al wel erg dicht bij de Kerst was, maar tegelijkertijd ook het idee dat als ik het niet meer zou doen er zeker ook geen reactie op zou komen.
En dus was de blijdschap dubbel zo groot toen ik later van de administratie hoorde dat er direct al iemand op deze mailing had gereageerd door het sponsorbedrag voor een hele diepwaterbron over te maken! Geweldig, dat betekent weer schoon en gezond water voor een heel dorp in Afrika!
Verder kreeg ik nog een verrassing per telefoon. Een dame belde me op kantoor om flyers omdat zij in hun kerkelijke gemeente een jaar lang voor Water for Life wilden sparen via hun ‘Verjaardagsfonds’. Blijkbaar een bekend gegeven binnen de PKN, maar voor mij compleet onbekend.  Het stimuleren van kerkleden om een donatie aan een goed doel te geven ter ere van hun eigen verjaardag door middel van een verjaardagskaart met daarbij een enveloppe om de bijdrage in te doen… Voor mij is het weer een heel nieuwe bron van ideeën over hoe we misschien meer kerken en personen kunnen stimuleren om aan GAiN Water for Life te doneren zodat er in Afrika mensen toegang krijgen tot een kans op een nieuw leven.